Orlická laboratoř s.r.o.

ORLICKÁ LABORATOŘ s.r.o. vznikla transformací na samostatný právnický subjekt v roce 1994, vydělením z akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a navázala na téměř 30-ti letou tradici v analytice vod.

Dnes se činnost laboratoře orientuje na rozbory složek životního a pracovního prostředí (rozbory vod, odpadů, zemin, sedimentů, kalů, ovzduší, potravin, kosmetiky, krmiv, ...), kontrolu sterilizátorů, kontrolu mikrobiální čistoty prostředí (stěry) a také na interpretaci výsledků a hledání nápravných opatření. 

Webdesign byl dodán klientem.

Orlická laboratoř s.r.o.