Občanské sdružení Zasaď les

Na těchto stránkách jsou uvedeny informace o občanském sdružení Zasaď les, jehož hlavním cílem je výsadba lesa s přirozeným druhovým složením, který bude po několika letech ponechán bez dalších zásahů člověka. Díky tomu tento les časem získá charakter pralesa a vznikne tak unikátní prvek v naší krajině. Na realizaci tohoto plánu se můžete podílet i Vy.

Autorem designu a loga je Ondřej Sedláček.

Občanské sdružení Zasaď les

Fotogalerie

Návrh úvodní stránky
Návrh loga